Çalma Hayatnda Sosyal Diyalo繠n Artrlmas Hibe Program (CFCU/TR2013/0119.03.01-02 – EuropeAid/138322/ID/ACT/TR) Teklif Ça繢s yaymlanmtr. Hibe Bavuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aa蹥daki internet sitelerinde bulunmaktadr:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.csgb.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 10 Ekim 2016 saat 17:00‘dr.

Sözleme Makam: Merkezi Finans ve 愫ale Birimi

Yürütücü Kurulular: Merkezi Finans ve 愫ale Birimi ve Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl蹥

Hibe Programnn Özel Hedef(ler)i: Türkiye’de sosyal diyalo繠n daha iyi ilemesi ve tüm kesimler arasnda sosyal diyalog hakknda farkndal蹥n artrlmas için “sosyal ortaklar” (çalan ve iverenler) ve ilgili tüm paydalarn kapasitesinin artrlmas

Kimler Bavurabilir: AB, Türkiye veya Di簟r IPA ülkelerinde kurulmu tüzel kiili簨 haiz, kâr amac gütmeyen çalan ve iveren kurulular

Hibe Programnn Toplam Bütçesi: 1.000.000 Avro

Asgari ve Azami Hibe Tutarlar: 20.000-100.000 Avro

Efinansman Zorunlulu繠: %10-%50

Proje Uygulama Süresi: 6-12 ay

E-Bavuran Zorunlulu繠: Evet (AB ve Di簟r IPA Ülkelerinde kurulmu e-bavuranlar için Türkiye’de kurulmu e-bavuranlarla birlikte bavurma zorunlulu繠 olup; Türkiye’de kurulmu e-bavuranlar için AB veya Di簟r IPA Ülkelerinde kurulmu e-bavuranlarla birlikte bavurma zorunlulu繠 bulunmamaktadr. Türkiye’de kurulmu e-bavuranlar için Türkiye’de kurulmu e-bavuranlarla birlikte bavurma zorunlulu繠 bulunmaktadr.)

Bavurular çin Son Tarih: 10 Ekim 2016

Bavuru Yeri: Merkezi Finans ve 愫ale BirimiYukar