Mersin, 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentidir. Mersin kıyılarının yaklaşık 108 km'lik bölümünü doğal kumsallardan oluşturmaktadır. Şehrimiz denizle bir bütün olmasına rağmen bu alandaki turizm yeteri kadar gelişmemiştir. Bu proje ile soruna alternatif bir öneri getirilmektedir.

Mersin Su Altı Heykel Parkı, su altına indirilecek heykel sayısı ile Türkiye’de bir ilk olacaktır. Proje ile su altına indirilecek yüksek basınç dayanıklığı olan betondan yapılmış ve beton içine konulan fosfor malzemesi ile gün içinde aldığı güneş ışığını gece parıldıyarak yansıtan 111 heykelin yer aldığı bir park olacaktır.

Proje kapsamında, gün içinde sosyal ve ekonomik aktivitelerin yer aldığı mekanlar; gündüz ve gece dalış için etkin bir alan oluşturmak suretiyle yerli - yabancı turistlere, deniz tutkunlarına, sporculara, seyahat firmaları ve tur acentalarına hitap edecek, ayrıca; gençlerimiz için yeni bir spor alanı oluşturulacaktır..

Proje, Ar-ge ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, uygulanması amacıyla proje Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, bu birimimizce gerekli olan Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı alınmış, proje bütçesi ayrılmış ve uygulama aşamasına gelinmiştir.Yukarı