Proje, kırsalda yaşayan gençlerin sorunlarının yerel yönetim mekanizmasındaki karar alıcılar nezdinde dile getirilmesi, iyileştirmeye yönelik olarak yerel meclislerde karar alınmasını takip ve hızlandırılmasını sağlamak üzer kırsal gençliğin takip edeceği metedolojinin belirlenmesine yöneliktir.

Proje de 10 ilden 50 kırsal genç, (en az 10'u bayan) ve 30 diğer kişiler olmak üzere toplam 80 kişi yer alacaktır.

Proje sonunda en az 10 ilde kırsal gençlik dernekleri kurulacak, 10 ilde Yerel meclis toplantılarını takip edecek dernek yöneticisi veya gençlik grupları olacak, Ülke genelinde yerel meclislere gönderilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinden alınacak bir tavsiye kararı olacaktır.

Mersin'de başlayan kırsal gençlik farkındalığı, gençlerin ulusal ve uluslararası boyutta örgütlenmesi ile devam edecek ve karar vericiler üzerinde beklenen etkiyi sağlayacaktır.

Proje, Erasmus+ KA3 Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog hibe çağrısına yönelik olarak hazırlanıp gönderilmiş, hibe başvurusu desteklenmemiştir. 

 Yukarı