Halk kültürü, yaşayan kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Küreselleşmeyle ulusal değerler ve ulusal kültürün korunması gerekliliği kendini göstermeye başlamıştır. Burdan yola çıkarak özgün Türk halk kültürünü küresel arenada genç gruplarla paylaşıp evrensel kültüre katkı sağlamak, gençelerin sosyalleşmelerini sağlamak ve Türk milletini yakından tanıyacakları olumlu bir Türk imajı sergilemek amaçlanmaktadır

Proje katılımcıları, 18-25 yaş arası gençlerden oluşacaktır. Katılımcılar  İspanya, Romanya ve Litvanya ülkelerinden gelecekler, her ülkeden 6 genç ve 1 lider ülkemizi ziyaret edecektir. Faaliyetlerde, katılımcıların gözleme dayalı öğrenme elde etmeleri, katılımcıların yabancı dil, iletişim, girişimcilik, kültürler arası etkileşim ve uyum becerilerinin gelişmesi beklenmektedir.

Proje ile halk kültürümüzün küresel arenada genç gruplarla paylaşılıp evrensel kültüre katkı sağlanmış olacaktır. Yabancı gençlerin Türk Milleti'ni yakından tanıma fırsatı elde edip zihinlerinde olumlu bir Türk imajı oluşması sağlanmış olacaktır. Gençler Türk halk kültürünü yakından tanıyıp yaptıkları gözlemlerle hazırlanacak olan geleneksel Türk halk kültürü bülteni ile ülkelerinde ,okul ve sınıf arkadaşlarına, çevrelerine bu bilgileri aktararak küresel arenada Türk Halk kültürünün tanıtımı yapılmış olacaktır.

Proje, Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği hibe çağrısına, destek almak için gönderilmiş, destek başvurusu kabul görmemiştir.

 Yukarı