Memduh NERGİZ
Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü

Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
Mezun Olduğu Okul : 
Bölümü: 

Birimin İlke / Hedefleri:

a)İnsan Haklarına, Çocuk Haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı kalmak

b)Yaşayanların yüksek yararı çerçevesinde: Milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet sunmak

c)Tarafsız , şeffaf, adil, hesap verebilir ve iş birliğine açık olmak

d)Karar alma, uygulama ve eylemlerde adil davranmak

e)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

f)Hesap verilebilirlik,

g)Kurum içi yönetimde alınacak kararlarda katılımcılık,

h)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik.

i)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

j)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

k)Teknolojik imkanlardan etkin yararlanmak

l)Hizmet sunumunda gelişim ve değişim, toplam kaliteyi ve memnuniyeti esas almak

m)Performans odaklı yönetim sergilemek

n)Sürekli gelişim içinde katılımcı ve işbirlikçi olmak

o)Bireysel sorumluluk anlayışı ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmak

 

Birimin Faaliyetleri:

a)Belediyemizin denetim ve gözetiminde, sosyal yardımları sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütmek.

b)Vatandaşların sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak olan ayni ve nakdi  yardımların yapılması

c)Sosyal yardımların yapılmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farkı gözetilmeden yapılması.

d)Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olmak.

e)Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler ,evinde yemek yapamayacak durumda olan, düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişilere gıda yardımında bulunmak.

 

İletişim Bilgileri:

 Adres

 Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Kat:4  Akdeniz/ MERSİN

 Telefon

 0.324. 533 2203

 Fax

 0.324. 238 6166

 E-Posta

 sosyalyardim@mersin.bel.trYukarı