Nergiz KURTULUŞ
Stratejik Planlama Şube Müdürü

Doğum Tarihi : 03.03.1961
Doğum Yeri : Mersin
Mezun Olduğu Okul : Anadolu Üniversitesi
Bölümü : işletme(lisans)

Toros Üniversitesi İşletme Ekonomisi(Yüksek Lisans)

Birimin İlke / Hedefleri:

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda verilen faaliyetleri yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın; “İlimizin geleceğine yönelik stratejik hedefler belirleyerek kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek,  iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak” stratejik amacı ve “İdarenin geleceğine yönelik stratejik hedefler belirleyerek stratejik planının hazırlanmasında öncülük etmek, danışmanlık vermek ve stratejik planı hazırlayıp, işleyişini takip etmek” stratejik hedefi doğrultusunda aşağıda sunulan faaliyetler ile  Daire Başkanlığı tarafından verilen faaliyetler yerine getirilmektedir.

 

Birimin Faaliyetleri:

  1. Mevzuata uygun olarak iç ve dış paydaşların görüşleri de dikkate alınarak stratejik planı hazırlamak ve revize etmek.

  2. Kurum brifing raporlarını hazırlayarak ilgili kurum ve kişilere göndermek.

  3. Kurum faaliyet raporlarını hazırlanmak ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak

  4. Kurum hizmet standartlarının hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak

  5. Kurum hizmet envanterinin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak

  6. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

  7. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

  8. Anket, envanter ve istatistik çalışmalarını hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

 

İletişim Bilgileri:

 Adres

 Çankaya Mah. İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı Mersin Büyükşehir Belediye Binası A Blok Kat:1  Akdeniz/ MERSİN

 Telefon

 0.324.533 2411

 Fax

 0.324.231 5158

 E-Posta

 stratejikplan@mersin.bel.trYukarı