Süleyman AR
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
Mezun Olduğu Okul :
Bölümü: Yukarı