Ahmet BÜLBÜL
Psiko-Sosyal Hizmetler Şube Müdürü

Doğum Tarihi :1964
Doğum Yeri :Kahramanmaraş
Mezun Olduğu Okul :Hacettepe Üniversitesi
Bölümü:Sosyal Hizmetler

Birimin İlke / Hedefleri:

a)İnsan Haklarına, Çocuk Haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı kalmak

b)Yaşayanların yüksek yararı çerçevesinde: Milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet sunmak

c)Tarafsız , şeffaf, adil, hesap verebilir ve iş birliğine açık olmak

d)Karar alma, uygulama ve eylemlerde adil davranmak

e)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

f)Hesap verilebilirlik,

g)Kurum içi yönetimde alınacak kararlarda katılımcılık,

h)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik.

i)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

j)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

k)Teknolojik imkanlardan etkin yararlanmak

l)Hizmet sunumunda gelişim ve değişim, toplam kaliteyi ve memnuniyeti esas almak

m)Performans odaklı yönetim sergilemek

n)Sürekli gelişim içinde katılımcı ve işbirlikçi olmak

o)Bireysel sorumluluk anlayışı ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmak

 

Birimin Faaliyetleri:

a)Çocukların karşılaşabilecekleri sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla; çocukların beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal gelişimlerini destekleyen, eğitsel ve beceri kazandıran serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği sosyal hizmet birimlerini açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek.

b)Mersin’de yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak, çocukların ülkesinin ve milletinin milli, manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmelerinin sağlanması için meclisler ve platformlar kurmak ve faaliyetlerinin sürdürmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek.

c)Bakım desteğine ihtiyacı olan çocuklara yönelik koruma evleri ve danışma merkezleri açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek.

d)Sokakta Çalışan Çocuklara ve Sokak Çocuklarına yönelik sosyal hizmet merkezleri açmak ve faaliyetlerinin sürdürmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek.

e)AB fonlarından destek ve hibe kredilerinden yararlanmayı sağlayacak projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek

 

İletişim Bilgileri:

 Adres

 Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Kat:4  Akdeniz/ MERSİN

 Telefon

 0.324. 533 2207

 Fax

 0.324. 238 6166

 E-Posta

 cocukkoruma@mersin.bel.trYukarı