Serdar Ahmet SARIKAYA
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü

Doğum Tarihi :1968
Doğum Yeri :Gaziantep
Mezun Olduğu Okul :Hacettepe Üniversitesi
Bölümü:Sosyal Hizmetler

Birimin İlke / Hedefleri:

a)İnsan Haklarına, Çocuk Haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı kalmak

b)Yaşayanların yüksek yararı çerçevesinde: Milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet sunmak

c)Tarafsız , şeffaf, adil, hesap verebilir ve iş birliğine açık olmak

d)Karar alma, uygulama ve eylemlerde adil davranmak

e)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

f)Hesap verilebilirlik,

g)Kurum içi yönetimde alınacak kararlarda katılımcılık,

h)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik.

i)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

j)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

k)Teknolojik imkanlardan etkin yararlanmak

l)Hizmet sunumunda gelişim ve değişim, toplam kaliteyi ve memnuniyeti esas almak

m)Performans odaklı yönetim sergilemek

n)Sürekli gelişim içinde katılımcı ve işbirlikçi olmak

o)Bireysel sorumluluk anlayışı ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmak

 

Birimin Faaliyetleri:

1) Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütmek.

2) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlamak ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırmak.

3) Toplumda, şiddetten etkilenen kadın ve ailelerin uğradıkları travmayı onarmak amacıyla ihtiyaç duyan kadın ve ailelere sosyal ve psikolojik alanda danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını ya da açtırılmasını ve denetimlerini sağlamak,

4)   Belediye tarafından yürütülecek olan sosyal hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla valilik, ilçe belediye başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak,

5)  Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek,

6)   Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli uygulamaların yanında psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuş hizmet veren kurumlarla işbirliği yapmak,

7)  Birim tarafından sunulan hizmetlerle ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak.

8) Sosyal market ve sosyal kart uygulamalarını hayata geçirmek

 

İletişim Bilgileri:

 Adres

 Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Kat:4  Akdeniz/ MERSİN

 Telefon

 0.324. 533 2211

 Fax

 0.324. 238 6166

 E-Posta

 sosyalhizmetler@mersin.bel.trYukarı