KALİTE BELGELERİMİZ

TSE – ISO – EN 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ    


Kalite Politikasında vatandaş ve paydaş odaklı olmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaş ve paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hatta beklentilerin ötesine geçerek hizmet üretimi ve sunumunu amaçlamıştır. Bu amaçla uluslararası standart olan ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına 1 Ocak 2015 tarihinde başlanmıştır.

QDMS;


Kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği doküman ve faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilen entegre yönetim sistemidir. Kurumumuzda dokümantasyon çalışmaları çerçevesinde görev tanımları, formlar, talimatlar, prosedürler, kalibrasyon planı, süreç, süreç performanslarının izlenmesi, Süreç riskleri ve kontrolleri, QDMS üzerinden izlenmektedir.