EFQM

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş ve paydaş odaklı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kurumsal mükemmelliği yakalamak amacıyla Kurumsal Mükemmellik Çalışmalarına başlanmıştır.
Bununla birlikte temel ilke ve değerlerimiz olan adaletli, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını vizyoner, esin veren ve tutarlı bir liderlik anlayışı ile vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Kurumsal Mükemmellik Modeli çalışmaları yürütülmektedir.
EFQM Mükemmellik Modeli Mersin Büyükşehir Belediyesin de öz değerlendirme ve iyileştirme projeleri sonrasında 2015 yılında Kararlılık ( 2 yıldız) 2016 yılında Mükemmellikte Yetkinlik belgesi ( 3 yıldız ) alınmıştır.